De fanfare is een ankerpunt van beleving voor de gemeenschap. Aangejaagd door de passie voor muziek krijgt het verenigingsleven deels zijn vorm. Door de diepgewortelde historie is eenieder hoe dan ook verbonden aan Fanfare St. Gertrudis. Leden, toehoorders en buitenstaanders worden betrokken en geven samen vorm aan de culturele identiteit van deze gemeenschap. Het feit dat de fanfare haar 100- jarige bestaan kan beleven onderstreept de geldigheid, vitaliteit en waarde van dit kerkdorp. Uitgaande van de toegankelijkheid die de fanfare aan de gemeenschap biedt ben ik van oordeel dat mijn kunstuiting bedachtzaam moet verbinden. 

Het sculptuur vertegenwoordigd de fanfare deels in haar authentieke vorm. Geënt op de wetenschap dat er generaties zullen volgen om ‘gehoor’ te geven blaast een leerling zijn muzikale-boodschap de gemeenschap in. In het huidig existeren zal de ontwikkeling van de fanfare ook onderhevig zijn aan moderne invloeden. Bewust is dan ook gekozen om dit te integreren in het totaalbeeld. Hieraan wordt naast de vorm en materiaal keuze (aluminium) uiting geven door interactief via het sculptuur te communiceren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om continue een signaal af te geven dat direct gelinieerd is aan de actuele realiteit. Een letterlijke samensmelting van historie, heden en toekomst vallen de aanschouwer dan ten deel.

Gemaakt met Berta.me