Het Cultuurfonds Mode Stipendium ter hoogte van € 50.000 wordt jaarlijks uitgereikt aan getalenteerde, Nederlandse modeontwerpers die uitmunten in artistieke kwaliteit.

De ontvanger van het Cultuurfonds Mode Stipendium wordt met het geldbedrag in de gelegenheid gesteld zich artistiek en zakelijk verder te ontwikkelen. Deze oeuvre-injectie wordt mogelijk gemaakt door een anonieme mecenas en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Dutch Fashion Foundation biedt ondersteuning bij de selectie uit modeontwerpers en begeleidt de ontvanger bij de besteding van het bedrag. Met een geschiedenis van twaalf jaar in het succesvol begeleiden van toptalenten verzekert de inbreng van de Dutch Fashion Foundation de kwaliteit.

Aan het Cultuurfonds Mode Stipendium is behalve een geldbedrag ook een wisseltrofee verbonden. Het betreft een ketting, ontworpen door Atelier Ted Noten waarvan de productie is gesponsord  door Freedom of Creation.. De ketting wordt van ontvanger op ontvanger doorgegeven. Hiermee wordt de groei van het modestipendium en van de gemeenschap van ontvangers gesymboliseerd.

Mecenaat
Het Cultuurfonds Mode Stipendium is in het leven geroepen door een mecenas met visie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt particulieren, stichtingen en bedrijven verschillende mogelijkheden om geld te schenken binnen het culturele veld. Zo kan men een stipendium of een CultuurFonds op Naam oprichten, ook is het mogelijk eenmalig geld te geven voor een specifiek werkterrein. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is met meer dan 70 jaar ervaring expert op het gebied van het mecenaat en biedt de mogelijkheid om specifieke wensen tot uitvoer te brengen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen.

Gemaakt met Berta.me